355/2019 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Částka: 149 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
355

ZÁKON
ze dne 4. prosince 2019
o státním rozpočtu České republiky na rok 2020


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

        (1)  Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2020 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 578 118 723 753 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 618 118 723 753 Kč. Schodek státního rozpočtu ve výši 40 000 000 000 Kč a zvýšení stavu na účtech státních finančních aktiv o 2 626 169 129 Kč budou pokryty změnou stavu státního dluhu o 42 626 169 129 Kč.

        (2)  Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

        (3)  Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Účinnost
Příloha č. 1 - ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
Příloha č. 2 - CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
Příloha č. 3 - CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
Příloha č. 4 - UKAZATELE KAPITOL
Příloha č. 5 - FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy)
Příloha č. 6 - FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy)
Příloha č. 7 - FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
Příloha č. 9 - SEZNAM DOTACÍ V ROCE 2020 PODLE § 3 ODST. 2 ZÁKONA Č. 355/2019 Sb.
Zavřít
MENU