353/2019 Sb.Zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)

Částka: 148 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. prosince 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 4. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU