352/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 147 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. prosince 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
352

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností,
ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o katalogu prací
ve veřejných službách a správě


Čl. I

        Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb. a nařízení vlády č. 263/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V písmenu A 1. části dílu 1.01 v povolání 1.01.08 se ve sloupci Platová třída číslo „14“ nahrazuje číslem „13“.

        2.  V písmenu A 1. části dílu 1.06 v povolání 1.06.06 se ve sloupci Platová třída číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

        3.  V písmenu A 2. části dílu 2.02 v povolání 2.02.02 se ve sloupci Část, díl, povolání slova „VYCHOVATEL VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ“ nahrazují slovy „PRACOVNÍK ODBORNÉHO ZACHÁZENÍ VE VĚZEŇSTVÍ“ a ve sloupci Platová třída se text „9, 10“ nahrazuje textem „9-13“.

        4.  V písmenu A 2. části dílu 2.02 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání „2.02.03 REFERENT SPRÁVY VĚZEŇSTVÍ“ a ve sloupci Platová třída text „8-14“.

        5.  V písmenu A 2. části se v názvu dílu 2.08 za slovo „SOCIÁLNÍ“ vkládají slova „PRÁCE A SOCIÁLNÍ“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o katalogu správních činností
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU