344/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 145 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. prosince 2019 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 16. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
344

VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2019,
kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů
předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů,
rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 421/2009 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 363/2014 Sb., vyhlášky č. 364/2014 Sb., vyhlášky č. 347/2015 Sb., vyhlášky č. 395/2016 Sb. a vyhlášky č. 466/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V příloze č. 3 bodu 9 podbodu 9.3 se věta poslední zrušuje.

        2.  V příloze č. 3 ve vzoru FIN 1-12 OSS Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu část III. zní:

„III.  Závazné ukazatele státního rozpočtu

Kód ukazatele

Název  ukazatele

Schválený

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU