336/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Částka: 142 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. prosince 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano (od 1. ledna 2022 zrušen předpisem 421/2021 Sb.) Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
336

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2019,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů


        Vláda nařizuje podle § 115 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 247/2017 Sb. a zákona č. 163/2019 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

        Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.


§ 2

        Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.


§ 3

        Nařízení vlády č. 304/2018 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů, se zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Příloha č. 1 - Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Příloha č. 2 - Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona
Zavřít
MENU