327/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

Částka: 138 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. prosince 2019 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 3. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
327

VYHLÁŠKA
ze dne 3. prosince 2019,
kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob
podnikajících na kapitálovém trhu        Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., k provedení § 16 odst. 7, § 47 odst. 5, § 50 odst. 8, § 63 odst. 5, § 71 odst. 5, § 73f odst. 7, § 77 odst. 3 a § 90c odst. 4, a podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, se mění takto:

        1.  V § 5 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU