323/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 137 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. prosince 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 29. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
323

VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2019,
kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře
a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., k provedení § 42 odst. 2:


Čl. I

        Ve vyhlášce č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2013 Sb. a vyhlášky č. 343/2015 Sb., se za § 2 vkládá nový § 2a, který zní:


㤠2a

        Od 1. ledna 2020 do 31. března 2025 se doba lovu stanoví pro dále uvedené druhy zvěře odchylně od ustanovení § 1 takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU