320/2019 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

Částka: 136 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 4. prosince 2019 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 29. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 498/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
320

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 29. listopadu 2019
o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků


        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, ve znění nařízení vlády č. 323/2018 Sb., oznamuje s účinností od 1. ledna 2020 aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, stanoveného sdělením Českého statistického úřadu č. 247/2016 Sb., ze dne 25. července 2016, a aktualizovaného sdělením Českého statistického úřadu č. 405/2016 Sb. a sdělením Českého statistického úřadu č. 420/2017 Sb.

. . .

Obsah předpisu:
Příloha - Přehled změn v Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
Zavřít
MENU