318/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 134 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. listopadu 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 25. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
318

VYHLÁŠKA
ze dne 25. listopadu 2019,
kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:


Čl. I

        Příloha k vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb., vyhlášky č. 432/2016 Sb., vyhlášky č. 403/2017 Sb. a vyhlášky č. 288/2018 Sb., se mění takto:

        1.  Níže uvedené řádky seznamu katastrálních území s přirazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků zní:

Název katastrálního území

Průměrná základní cena v Kč/m2

Kód ČSÚ

 Kód NUTS 3

Bítouchov u Veselé

5,55

780537

CZ051

Liberecký kraj

Březová u Zvole

5,90

794023

CZ020

Středočeský kraj

Břežánky

9,37

614866

CZ042

Ústecký kraj

Budíškovice

7,66

615455

CZ031

Jihočeský kraj

Čeložnice

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU