310/2019 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

Částka: 132 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. listopadu 2019 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 19. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 510/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
310

VYHLÁŠKA
ze dne 19. listopadu 2019
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020


        Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

        Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2020 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.


§ 2

        Vyhláška č. 254/2018 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019, se zrušuje.


§ 3

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.Příloha k vyhlášce č. 310/2019 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2020
Příloha PDF (236 kB)

MENU