308/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 131 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. listopadu 2019 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 19. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 6. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU