308/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 131 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. listopadu 2019 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 19. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 6. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
308

VYHLÁŠKA
ze dne 19. listopadu 2019,
kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců,
kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky
pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb.:


Čl. I

        Příloha k vyhlášce č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění vyhlášky č. 270/2011 Sb., vyhlášky č. 46/2013 Sb., vyhlášky č. 20/2014 Sb., vyhlášky č. 198/2014 Sb., vyhlášky č. 255/2018 Sb. a vyhlášky č. 69/2019 Sb., zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU