301/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.

Částka: 127 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. listopadu 2019 Autor předpisu: Český úřad zeměměřický a katastrální
Přijato: 11. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
301

VYHLÁŠKA
ze dne 11. listopadu 2019,
kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),
ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.        Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):


Čl. I

        V § 69 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), se doplňuje odstavec  6, který včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

        „(6)  Nejsou-li v listině vydané za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie4), která prokazuje univerzální právní nástupnictví, uvedena práva nebo nemovitosti, kterých se právní nástupnictví týká, protože to neumožňuje právní řád státu, ve kterém byla listina vydána, zapíše katastrální úřad změnu vlastnického nebo jiného věcného práva na základě této listiny a prohlášení právního nástupce s náležitostmi podle § 66 odst. 4 písm. a) až d) a f).

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU