291/2019 Sb.Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

Částka: 124 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. listopadu 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
291

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. října 2019
o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny
pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví        Vláda nařizuje podle § 31a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb.:


§ 1

Počty žádostí

        (1)  Maximální počet žádostí o mimořádné pracovní vízum, které lze podat v rámci období jednoho kalendářního měsíce na zastupitelském úřadu, činí 125.

        (2)  Žádosti o mimořádné pracovní vízum se podávají na zastupitelském úřadu České republiky v Kyjevě.


§ 2

Státní příslušnost žadatele

        Žádost o mimořádné pracovní vízum podle § 1 jsou oprávněni podat státní příslušníci Ukrajiny.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Počty žádostí
§ 2 - Státní příslušnost žadatele
§ 3 - Vymezení ekonomických činností zaměstnavatele
§ 4 - Pracovní pozice žadatele
§ 5 - Zaměstnavatel
§ 6 - Termín podání žádosti
§ 7 - Přechodné ustanovení
§ 8 - Účinnost
Zavřít
MENU