289/2019 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky

Částka: 123 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 8. listopadu 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. října 2019 Nabývá účinnosti: 23. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

289

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. října 2019

o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:

§ 1

Prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:

a

v hlavním městě Praze

1

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze,

2

Hlávkova studentská kolej v Praze,

3

Budova Československého rozhlasu v Praze,

4

Hrob Jana Palacha na Olšanských hřbitovech v Praze,

b

ve Středočeském kraji Hrobka T. G. Masaryka na hřbitově v Lánech,

c

v Pardubickém kraji Zámeček v Pardubičkách ‑ Larischova vila,

d

v Moravskoslezském kraji Hrob Jana Zajíce na hřbitově ve Vítkově.

(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Podmínka zabezpečení ochrany národních kulturních památek

Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr kultury:

PhDr. Zaorálek v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 289/2019 Sb.

Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

Příloha PDF (176 kB)
MENU