288/2019 Sb.Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Částka: 122 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. listopadu 2019 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 29. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

288

VYHLÁŠKA

ze dne 29. října 2019

o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 71/2006 Sb., podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., a podle § 90 odst. 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Okresního národního výboru ve Vyškově ze dne 8. listopadu 1990, kterou se zřizují chráněné přírodní výtvory Větrníky, Šévy, Malhotky, Hašky, Člupy, Visengruty, Mrazový klín, Mechovkový útes, Hřebenatkový útes, Ve žlebcách, Bohdaliská lípa a Pustiměřská lípa, se mění takto:

1

V čl. 1 bodě 1 se slova Větrníky,Malhotky, zrušují.

2

V čl. 1 bodě 2 se písmena a) a c) zrušují.

Čl. II

Vyhláška Okresního úřadu v Pelhřimově ze dne 27. února 1992 o chráněných přírodních výtvorech se mění takto:

1

V článku 1 se položka 9. Jankovský potok – přirozeně meandrující tok Jankovského potoka provázený více či méně přirozenými společenstvy luční a rašelinné vegetace. Význačná lokalita kriticky ohroženého živočišného druhu. Je významná i z vodohospodářského hlediska. Pramení na evropském rozvodí. Katastrální území Vyskytná, Mysletín, Zachotín, Jankov, Mladé Bříště a Staré Bříště. zrušuje.

2

Článek 2 se zrušuje.

3

V příloze č. 2 se položka 9. Jankovský potok zrušuje.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1

Výnos Ministerstva školství, věd a umění ze dne 26. července 1951 č. 99.260/51‑IV/5, kterým se zřizuje Státní přírodní reservace Větrník.

2

Výnos Ministerstva školství, věd a umění ze dne 14. srpna 1951 č. 100.585/51‑IV/5, kterým se zřizuje Státní přírodní reservace Komorní hůrka.

3

Výnos Ministerstva kultury ze dne 4. července 1956 č. j. 17.510/55 o zřízení Státní přírodní rezervace Chejlava.

4

Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 29. října 1969 č. j. 10.752/69‑II/2, kterým se zřizuje Státní přírodní rezervace Skučák.

5

Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 20. listopadu 1969 č. j. 3.909/69‑II/2, kterým se zřizuje Státní přírodní rezervace Hněvošický háj.

6

Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 29. prosince 1973 č. j. 16.435/73 o zřízení Státní přírodní rezervace Nad Dolským mlýnem, kat. území Růžová, osada Kamenická stráň, okres Děčín, kraj Severočeský.

7

Vyhláška Okresního úřadu v Hodoníně ze dne 31. ledna 1992 o zřízení Chráněného přírodního výtvoru Váté písky.

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

MENU