276/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Částka: 120 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. listopadu 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. října 2019 Nabývá účinnosti: 21. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

276

ZÁKON

ze dne 15. října 2019,

kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, se mění takto:

1

V názvu zákona se slova a velkoobchodě zrušují.

2

V nadpisu § 1 se slova a velkoobchodě zrušují.

3

§ 1 odst. 1 se slova a velkoobchodě zrušují.

4

§ 1 odst. 2 se slova a velkoobchodě zrušují.

5

§ 1 odst. 3 písm. f) se slova a velkoobchodu zrušují.

6

§ 3 odst. 1 se slova nebo velkoobchodě zrušují.

7

§ 3 odst. 1 se slovo anebo nahrazuje slovem nebo.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

MENU