276/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Částka: 120 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. listopadu 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. října 2019 Nabývá účinnosti: 21. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
276

ZÁKON
ze dne 15. října 2019,
kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, se mění takto:

        1.  V názvu zákona se slova „a velkoobchodě“ zrušují.

        2.  V nadpisu § 1 se slova „a velkoobchodě“ zrušují.

        3.  V § 1 odst. 1 se slova „a velkoobchodě“ zrušují.

        4.  V § 1 odst. 2 se slova „a velkoobchodě“ zrušují.

        5.  V § 1 odst. 3 písm. f) se slova „a velkoobchodu“ zrušují.

        6.  V § 3 odst. 1 se slova „nebo velkoobchodě“ zrušují.

        7.  V § 3 odst. 1 se slovo „anebo“ nahrazuje slovem „nebo“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU