275/2019 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2020

Částka: 119 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 6. listopadu 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 8. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2020
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
275

SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 8. října 2019
o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování
pro rok 2020        Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2020:Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

MENU