273/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Částka: 119 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 6. listopadu 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

273

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. října 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Vláda nařizuje podle § 39 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon:

Čl. I

V nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, § 3 včetně nadpisu zní:

§ 3

Sazba udržovacího poplatku

Sazba udržovacího poplatku

a

podle § 36 odst. 2 písm. a) bodu 1 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k provozu

1

energetického jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 50 MW, 2 896 000 Kč,

2

výzkumného jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem do 50 MW, 1 400 Kč,

3

obohacovacího závodu, závodu na výrobu jaderného paliva nebo závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva, 934 000 Kč,

4

skladu vyhořelého jaderného paliva z energetického jaderného zařízení, 323 000 Kč,

5

skladu vyhořelého jaderného paliva z výzkumného jaderného zařízení, 1 400 Kč,

6

skladu radioaktivního odpadu, s výjimkou zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, které je součástí jiného jaderného zařízení nebo jiného pracoviště, kde se vykonává radiační činnost, 117 000 Kč,

7

úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložiště obsahujícího výlučně přírodní radionuklidy, 241 000 Kč,

b

podle § 36 odst. 2 písm. a) bodu 2 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k provozu pracoviště III. kategorie pro činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, s výjimkou dekontaminačních stanic na uzavřených ložiscích, 48 000 Kč,

c

podle § 36 odst. 2 písm. b) bodu 2 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie pro činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, s výjimkou dekontaminačních stanic na uzavřených ložiscích, 161 000 Kč.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

MENU