273/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Částka: 119 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 6. listopadu 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
273

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. října 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb.,
o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost        Vláda nařizuje podle § 39 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon:


Čl. I

        V nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, § 3 včetně nadpisu zní:


㤠3

Sazba udržovacího poplatku

        Sazba udržovacího poplatku

a)   podle § 36 odst. 2 písm. a) bodu 1 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k provozu

1.   energetického jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 50 MW, 2 896 000 Kč,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU