270/2019 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020

Částka: 117 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. října 2019 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 21. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2020
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
270

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 21. října 2019,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic
pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020        Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst.  3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2020 výše

a)   první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 162 Kč,

b)   druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 742 Kč,

c)   třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 3 484 Kč.Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

MENU