266/2019 Sb.Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

Částka: 116 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. října 2019 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu; Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Přijato: 16. října 2019 Nabývá účinnosti: 13. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
266

VYHLÁŠKA
ze dne 16. října 2019
o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem


        Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) a Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 237 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 108 odst. 3 písm. a) až c):


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu1) a stanoví

a)   obsah koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem (dále jen „koncepce“),

b)   způsob hodnocení a aktualizace koncepce a

c)   způsob informování Evropské komise o vyhodnocení a aktualizaci koncepce.


§ 2

Obsah koncepce

        Koncepce obsahuje

a)   odůvodněné a vědecky, technologicky, ekologicky, finančně a společensky přijatelné cíle při nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem v České republice,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Obsah koncepce
§ 3 - Způsob hodnocení a aktualizace koncepce
§ 4 - Způsob informování Evropské komise o vyhodnocení a aktualizaci koncepce
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU