265/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Částka: 115 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. října 2019 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 10. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
265

VYHLÁŠKA
ze dne 10. října 2019,
kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony


        Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 92 odst. 1 písm. c) bodu 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb. a zákona č. 230/2002 Sb., v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 59 písm. c) bodu 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., podle § 74 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 70 písm. b) bodu 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a podle § 69 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky):


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 152/2000 Sb.


Čl. I

        V § 10 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 565/2002 Sb., odstavec  2 zní:

        „(2)  Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. Obecní úřad ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků. Úřední obálky, použité hlasovací lístky, pomocné hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů a použité pomocné sčítací archy obecní úřad protokolárně zničí

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky č. 152/2000 Sb.
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 233/2000 Sb.
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky č. 59/2002 Sb.
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna vyhlášky č. 409/2003 Sb.
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna vyhlášky č. 294/2012 Sb.
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU