262/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 115 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. října 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. září 2019 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU