256/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 111 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. října 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. září 2019 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU