254/2019 Sb.Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Částka: 110 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. října 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. září 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU