253/2019 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Částka: 109 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 4. října 2019 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 27. září 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

253

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 27. září 2019

o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ‑DRG

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2020 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ‑DRG (dále jen klasifikace CZ‑DRG), vydané sdělením Českého statistického úřadu č. 159/2018 Sb., ze dne 31. července 2018, o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ‑DRG.

Klasifikace CZ‑DRG (Czech – Diagnosis Related Groups) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.

Pro klasifikaci CZ‑DRG se pro rok 2020 vydává:

1

Metodika sestavení hospitalizačního případu v systému CZ‑DRG, verze 2.0, platná verze softwaru CZ‑DRG Pre‑grouper, verze 2.0, a doprovodné metodické pokyny:

a

Datové rozhraní nástroje CZ‑DRG Pre‑grouper,

b

Instalační příručka a manuál pro uživatele nástroje CZ‑DRG Pre‑grouper,

c

Technická dokumentace nástroje CZ‑DRG Pre‑grouper.

2

Definiční manuál klasifikačního systému CZ‑DRG, verze 2.0, platná verze softwaru CZ‑DRG Grouper, verze 2.0, a doprovodné metodické pokyny:

a

Metodika použití DRG markerů v systému CZ‑DRG,

b

Číselník kritických výkonů a DRG markerů systému CZ‑DRG,

c

Datové rozhraní nástroje CZ‑DRG Grouper,

d

Instalační příručka a manuál pro uživatele nástroje CZ‑DRG Grouper,

e

Technická dokumentace nástroje CZ‑DRG Grouper.

3

Pravidla kódování diagnóz v systému CZ‑DRG, verze 2.0.

4

Metodika výpočtu relativních vah v systému CZ‑DRG, verze 2.0, a doprovodné metodické pokyny:

a

Relevantní náklady hospitalizačního případu v systému CZ‑DRG,

b

Metodika oceňování hospitalizačního případu v systému CZ‑DRG,

c

Metodika přiřazení relativní váhy k hospitalizačnímu případu v systému CZ‑DRG,

d

Číselník relativních vah systému CZ‑DRG.

Za vydání a distribuci výše uvedených materiálů odpovídá Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR je servisní organizací pro klasifikaci CZ‑DRG.

Definiční manuál a další metodiky, stejně jako software Pre‑Grouper a Grouper pro klasifikaci CZ‑DRG, verze 2.0, lze obdržet v elektronické podobě postupem uvedeným na webových stránkách www.mzcr.cz. Závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace CZ‑DRG verze 2.0 jsou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách. Veškeré relevantní informace, včetně metodických materiálů a zpráv z datových analýz jsou rovněž publikovány na portálu projektu DRG Restart http://drg.uzis.cz.

Předseda:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.

MENU