250/2019 Sb.Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky

Částka: 107 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. září 2019 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 13. září 2019 Nabývá účinnosti: 30. září 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
250

SDĚLENÍ
Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 13. září 2019
o schválení Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky


        Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že vláda svým usnesením ze dne 2. září 2019 č. 630 schválila Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky.Ministryně:
Ing. Dostálová v. r.

MENU