234/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 101 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. září 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 27. září 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU