233/2019 Sb.Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

Částka: 100 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. září 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 26. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 27. září 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 35/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 15. února 2020
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
233

VYHLÁŠKA
ze dne 26. srpna 2019
o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu        Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst.  3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb.:


§ 1

        Územní obvody zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.


§ 2
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Petříček, Ph.D., v. r.Příloha k vyhlášce č. 233/2019 Sb.

Územní obvody zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
Příloha PDF (4194 kB)


MENU