231/2019 Sb.Vyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Částka: 099 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. září 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 29. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 1. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
231

VYHLÁŠKA
ze dne 29. srpna 2019
o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 6 odst. 3 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 206/2019 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Vzor průkazu pověřeného zaměstnance krajského úřadu

        Vzor průkazu pověřeného zaměstnance krajského úřadu je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 2
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2019.


Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.Příloha k vyhlášce č. 231/2019 Sb.

Vzor průkazu pověřeného zaměstnance krajského úřadu pověřeného výkonem kontroly podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Příloha PDF (2049 kB)


MENU