226/2019 Sb.Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech

Částka: 097 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. září 2019 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 27. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 1. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
226

VYHLÁŠKA
ze dne 27. srpna 2019
o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech


        Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 247/2017 Sb.:


§ 1

Druhy a obsah pracovnělékařských prohlídek

        (1)  Druhy pracovnělékařských prohlídek jsou

a)   vstupní prohlídka,

b)   periodická prohlídka,

c)   mimořádná prohlídka, nebo

d)   výstupní prohlídka.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Druhy a obsah pracovnělékařských prohlídek
§ 2 - Vstupní prohlídka
§ 3 - Periodická prohlídka
§ 4 - Mimořádná prohlídka
§ 5 - Výstupní prohlídka
§ 6 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
§ 7 - Přechodné ustanovení
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Podmínky pro stanovení zdravotní klasifikace
Příloha č. 2 - LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ
Příloha č. 3 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti občana pro přijetí k bezpečnostnímu sboru pro výkon služby / pro výkon služby na služebním místě
Příloha č. 4 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti příslušníka bezpečnostního sboru pro výkon služby na služebním místě
Zavřít
MENU