221/2019 Sb.Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

Částka: 095 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. srpna 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 6. září 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
221

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. srpna 2019
o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách        Vláda nařizuje podle § 1c odst. 2 a 3, § 2 odst. 4, § 3 odst. 1, § 6a odst. 7 písm. a) a § 11a odst. 5 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 192/2012 Sb. a zákona č. 210/2019 Sb.:


§ 1

Typy investičních akcí, na které lze poskytnout investiční pobídku

        Investiční pobídku může Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytnout na investiční akci, která je realizována v

a)   oborech zpracovatelského průmyslu za účelem zavedení výroby, zvýšení výrobní kapacity, rozšíření výrobního sortimentu o nové výrobky nebo zásadní změny celkového výrobního postupu podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce ve výrobě“),

b)   technologickém centru za účelem jeho vybudování, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové produkty podle § 1c odst. 1 písm. b) zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce v technologickém centru“), nebo

c)   centru strategických služeb za účelem zahájení jeho činnosti, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové služby podle § 1c odst. 1 písm. c) zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce v centru strategických služeb“), přičemž tato investiční akce je realizována v

1.   centru pro tvorbu softwaru podle § 1c odst. 1 písm. c) bodu 1 zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce v centru pro tvorbu softwaru“),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Typy investičních akcí, na které lze poskytnout investiční pobídku
§ 2 - Typy investičních akcí, na které lze poskytnout investiční pobídku ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci
§ 3 - Další všeobecné podmínky pro jednotlivé typy investičních akcí
§ 4 - Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku
§ 5 - Minimální hodnoty pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a minimální počty nových pracovních míst pro strategickou investiční akci
§ 6 - Maximální výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci
§ 7 - Účinnost
Příloha - Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku
Zavřít
MENU