217/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 092 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. srpna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 15. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 1. září 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

217

VYHLÁŠKA

ze dne 15. srpna 2019,

kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb., vyhlášky č. 111/2012 Sb. a vyhlášky č. 189/2014 Sb., se mění takto:

1

V § 4 odst. 6 se slova a pátek, které předcházejí Pondělí velikonočnímu nahrazují slovy , který předchází Velkému pátku.

2

Příloha k vyhlášce zní:

Příloha k vyhlášce č. 16/2005 Sb.

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2022/2023 do školního roku 2027/2028

Příloha PDF (340 kB)

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, který nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

MENU