213/2019 Sb.Vyhláška o náležitostech generátoru přidělování zajišťujících přidělování insolvenčních věcí náhodným výběrem, způsobu provozování generátoru přidělování a obsahu rozvrhu práce a způsobu jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování (vyhláška o generátoru přidělování)

Částka: 090 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. srpna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 16. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
213

VYHLÁŠKA
ze dne 16. srpna 2019
o náležitostech generátoru přidělování zajišťujících přidělování insolvenčních věcí náhodným výběrem, způsobu provozování generátoru přidělování a obsahu rozvrhu práce a způsobu jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování (vyhláška o generátoru přidělování)        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 45 odst. 1 a 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákona o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 296/2017 Sb.:


§ 1

Náležitosti generátoru přidělování a způsob jeho provozování

        (1)  Generátor přidělování je informační systém provozovaný a spravovaný ministerstvem a využívající matematického algoritmu a náhodných čísel k zajištění přidělování insolvenčních věcí soudním oddělením podle rozvrhu práce insolvenčního soudu náhodným výběrem bez možnosti ovlivňování přidělování věcí. Generátor přidělování se provozuje tak, aby přidělení věci proběhlo na základě požadavku insolvenčního soudu, jemuž bude také zpřístupněn výsledek přidělení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Náležitosti generátoru přidělování a způsob jeho provozování
§ 2 - Přidělování náhodným výběrem
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Obsah a sestavení rozvrhu práce
§ 6 - Účinnost
Příloha - Matematický algoritmus používaný generátorem přidělování
Zavřít
MENU