204/2019 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. srpna 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. července 2019 Nabývá účinnosti: 1. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
204

ZÁKON
ze dne 24. července 2019,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu


Čl. I

        Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 5 se odstavec  1 zrušuje.

Dosavadní odstavce  2 a 3 se označují jako odstavce  1 a 2.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. II  
HLAVA IV - ODMĚŇOVÁNÍ A VÝZNAMNÉ TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI
Čl. III - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o nabídkách převzetí
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU