196/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Částka: 084 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. srpna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 30. července 2019 Nabývá účinnosti: 1. září 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
196

VYHLÁŠKA
ze dne 30. července 2019,
kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19 písm. b) a h) a § 161c odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 14/2005 Sb.


Čl. I

        Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 280/2016 Sb. a vyhlášky č. 151/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1d se za odstavec  7 vkládá nový odstavec  8, který zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky č. 14/2005 Sb.
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 48/2005 Sb.
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky č. 74/2005 Sb.
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU