193/2019 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce

Částka: 083 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. srpna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 31. července 2019 Nabývá účinnosti: 23. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

193

VYHLÁŠKA

ze dne 31. července 2019,

kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 6 odst. 8 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 31/2019 Sb.:

§ 1

Vzor průkazu insolvenčního správce

(1) Vzor průkazu insolvenčního správce, který se vydává fyzické osobě, která je insolvenčním správcem, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor průkazu insolvenčního správce, který se vydává fyzické osobě, která je ohlášeným společníkem insolvenčního správce, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 193/2019 Sb.

Vzor průkazu insolvenčního správce, který se vydává fyzické osobě, která je insolvenčním správcem

Příloha PDF (2434 kB)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 193/2019 Sb.

Vzor průkazu insolvenčního správce, který se vydává fyzické osobě, která je ohlášeným společníkem insolvenčního správce

Příloha PDF (2581 kB)
MENU