193/2019 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce

Částka: 083 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. srpna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 31. července 2019 Nabývá účinnosti: 23. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
193

VYHLÁŠKA
ze dne 31. července 2019,
kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 6 odst. 8 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 31/2019 Sb.:


§ 1

Vzor průkazu insolvenčního správce

        (1)  Vzor průkazu insolvenčního správce, který se vydává fyzické osobě, která je insolvenčním správcem, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

        (2)  Vzor průkazu insolvenčního správce, který se vydává fyzické osobě, která je ohlášeným společníkem insolvenčního správce, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministryně spravedlnosti:
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vzor průkazu insolvenčního správce
§ 2 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor průkazu insolvenčního správce, který se vydává fyzické osobě, která je insolvenčním správcem
Příloha č. 2 - Vzor průkazu insolvenčního správce, který se vydává fyzické osobě, která je ohlášeným společníkem insolvenčního správce
Zavřít
MENU