185/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

Částka: 079 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. července 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 1. července 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
185

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. července 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování


        Vláda nařizuje podle § 68q odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


Čl. I

        V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování, se v části tabulky označené nadpisem „Identifikační údaje“ za položku „6. Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání (kód) AA0223“ vkládá nová položka 7, která zní:

„7. Kód oboru nejvyššího dosaženého vzdělání AA1867“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU