180/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb.

Částka: 078 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. července 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví; Ministerstvo zemědělství
Přijato: 11. července 2019 Nabývá účinnosti: 18. srpna 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
180

VYHLÁŠKA
ze dne 11. července 2019,
kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv,
ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb.        Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 1 a 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 50/2011 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 66/2017 Sb. a zákona č. 44/2019 Sb., k provedení § 64 písm. j) a § 77 odst. 1 písm. g) zákona o léčivech:


Čl. I

        Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 písm. a) se slova „§ 57 odst. 1 nebo“ zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU