174/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 076 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. července 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 27. června 2019 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
174

VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2019,
kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat
a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 60/2017 Sb. a zákona č. 3/2019 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8 a § 23c odst. 4 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb., vyhlášky č. 213/2009 Sb., vyhlášky č. 202/2010 Sb., vyhlášky č. 64/2013 Sb., vyhlášky č. 5/2016 Sb. a vyhlášky č. 449/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 písm. b) se slova „neplemenných ryb uvedených v příloze k zákonu (dále jen „neplemenné ryby“)“ nahrazují slovy „živočichů pocházejících z akvakultury“.

        2.  V § 2 písm. g) se slova „byla ovce nebo koza přemístěna za účelem domácí porážky a do 7 dnů poražena“ nahrazují slovy „byly ovce, koza nebo prase přemístěny za účelem domácí porážky a do 7 dnů poraženy“.

        3.  V § 2 písm. m) se slova „vnímaví k nákazám“ zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU