162/2019 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka: 070 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 27. června 2019 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 21. června 2019 Nabývá účinnosti: 27. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
162

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 21. června 2019
o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně


        Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019, která byla uzavřena dne 27. 12. 2018 mezi vyšším odborovým orgánem – Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů České republiky a organizací zaměstnavatelů – Zemědělským svazem České republiky a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ – NACE Úroveň 1, kód A - Zemědělství, lesnictví, rybářství.

. . .

Zavřít
MENU