160/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.

Částka: 068 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. června 2019 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 20. června 2019 Nabývá účinnosti: 1. července 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
160

VYHLÁŠKA
ze dne 20. června 2019,
kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky,
ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:


Čl. I

        Vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb., se mění takto:

        1.  Přílohy č. 2 až 5 znějí:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.

Mezinárodní smlouvy, právní předpisy, služební předpisy, usnesení vlády, jiné dokumenty a požadavky pro tvorbu zkušebních otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky
Příloha PDF (2711 kB)


Příloha č. 3 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.

Vzor osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky
Příloha PDF (82 kB)


Příloha č. 4 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.

Vzor zprávy o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky
Příloha PDF (92 kB)


Příloha č. 5 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.

Vzor protokolu o průběhu úřednické zkoušky
Příloha PDF (124 kB) “.        2.  V příloze č. 2 u oboru státní služby Potravinářská výroba a péče o potraviny požadovaný rozsah znalostí zní:

„a)   nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin v rozsahu části týkající se obecného potravinového práva a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU