159/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 067 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. června 2019 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 20. června 2019 Nabývá účinnosti: 5. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU