153/2019 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

Částka: 064 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 27. června 2019 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 19. června 2019 Nabývá účinnosti: 1. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
153

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 19. června 2019
o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)


        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. července 2019 aktualizaci Číselníku zemí (CZEM), zavedeného sdělením Českého statistického úřadu č. 489/2003 Sb., ze dne 18. prosince 2003, o vydání Číselníku zemí (ČZEM), ve znění sdělení Českého statistického úřadu č. 534/2006 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 394/2010 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 167/2011 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 361/2011 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 164/2012 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 114/2014 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 322/2014 Sb. a sdělení Českého statistického úřadu č. 420/2016 Sb.

. . .

Obsah předpisu:
Příloha - Tab. č. 1: Aktualizované položky Číselníku zemí - změna plného i zkrácenho českézho názvu
Zavřít
MENU