150/2019 Sb.Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku

Částka: 064 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. června 2019 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 13. června 2019 Nabývá účinnosti: 1. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
150

VYHLÁŠKA
ze dne 13. června 2019
o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku


        Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 222 odst. 3 tohoto zákona, ve znění zákona č. 5/2019 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací osobami oprávněnými poskytovat platební služby o bezpečnostních a provozních rizicích, kterým jsou v souvislosti s poskytováním platebních služeb vystaveny.


§ 2

Hlášení bezpečnostních a provozních rizik

        Osoba oprávněná poskytovat platební služby informuje Českou národní banku o bezpečnostních a provozních rizicích, kterým je v souvislosti s poskytováním platebních služeb vystavena. Informace obsahují

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Hlášení bezpečnostních a provozních rizik
§ 3 - Forma, lhůty a způsob poskytování informací
§ 4 - Přechodné ustanovení
§ 5 - Účinnost
Příloha - Hlášení bezpečnostních a provozních rizik souvisejících s poskytováním platebních služeb
Zavřít
MENU