149/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 064 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. června 2019 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 11. června 2019 Nabývá účinnosti: 1. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
149

VYHLÁŠKA
ze dne 11. června 2019,
kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 a 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., k provedení § 45 odst. 3, § 46d odst. 2 a § 46f odst. 3:


Čl. I

        Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 455/2000 Sb., vyhlášky č. 194/2005 Sb., vyhlášky č. 305/2007 Sb., vyhlášky č. 16/2012 Sb., vyhlášky č. 33/2013 Sb. a vyhlášky č. 129/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V úvodní větě se text „a § 48 odst. 1,“ nahrazuje textem „ , § 46d odst. 2 a § 46f odst. 3 a“.

        2.  V úvodní větě se slova „a v dohodě s Ministerstvem vnitra podle § 66 odst. 3“ zrušují.

        3.  Na konci textu úvodní věty se doplňují slova „ , ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb.“.

        4.  § 3 se včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU