148/2019 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 063 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. června 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. června 2019 Nabývá účinnosti: 1. července 2019, s výjimkou ustanovení § 20, které nabývá účinn
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
148

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. června 2019
o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů


        Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ OBECNÝCH PODMÍNEK PRO PRODUKCI VČELAŘSKÝCH PRODUKTŮ A JEJICH UVÁDĚNÍ NA TRH


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie“) bližší podmínky poskytování dotací na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů původem z České republiky a jejich uvádění na trh chovatelem včel evidovaným podle plemenářského zákona2) (dále jen „dotace“).


§ 2

Druhy opatření

        Dotaci lze poskytnout na tato opatření:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ OBECNÝCH PODMÍNEK PRO PRODUKCI VČELAŘSKÝCH PRODUKTŮ A JEJICH UVÁDĚNÍ NA TRH
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Druhy opatření
§ 3 - Žádost o dotaci
§ 4 - Technická pomoc
§ 5 - Vzdělávací akce pro chovatele včel
§ 6 - Včelařské kroužky pro děti a mládež
§ 7 - Pořízení nového zařízení pro chovatele včel
§ 8 - Pořádání výstavy, účast na výstavě a jiné kulturní akci a tvorba a vydání propagačního materiálu
§ 9 - Boj proti varroáze
§ 10 - Racionalizace kočování včelstev
§ 11 - Úhrada nákladů na rozbory medu
§ 12 - Obnova včelstev
§ 13 - Zveřejnění výše dotace
§ 14 - Výše dotace na jednotlivá opatření
§ 15 - Snížení dotace
§ 16 - Zamítnutí žádosti
§ 17 - Vrácení dotace
ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
§ 18  
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
§ 19  
ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 20  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 21  
Příloha č. 1 - A) Témata vzdělávacích akcí pro chovatele včel na opatření podle § 5 B) Témata včelařských kroužků pro děti a mládež včel podle § 6 C) Seznam nových zařízení, na jejichž pořízení lze poskytnout dotaci na opatření podle § 7 D) Seznam nových zařízení, na jejichž pořízení lze poskytnout dotaci na opatření podle § 7 pro chovatele včel, který má k 1. září příslušného včelařského roku evidováno více než 150 včelstev E) Seznam uznatelných nákladů souvisejících s pořádáním výstavy určené k osvětě a propagaci včelařství veřejnosti, na které lze poskytnout dotaci na opatření podle § 8 F) Seznam uznatelných nákladů souvisejících s účastí na výstavě a jiné kulturní akci určené k osvětě a propagaci včelařství veřejnosti, na které lze poskytnout dotaci na opatření podle § 8 G) Seznam uznatelných nákladů souvisejících s tvorbou a vydáním propagačních materiálů určených k osvětě a propagaci včelařství veřejnosti, na které lze poskytnout dotaci na opatření podle § 8
Příloha č. 2 - Seznam prostředků na prevenci nebo léčbu varroázy, na jejichž pořízení lze poskytnout dotaci na opatření podle § 9
Příloha č. 3 - Druhy nového kočovného zařízení podle § 10
Zavřít
MENU