146/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 062 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. června 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. června 2019 Nabývá účinnosti: 1. července 2019, s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU