143/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 061 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. června 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 20. května 2019 Nabývá účinnosti: 1. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

143

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. května 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb., nařízení vlády č. 368/2012 Sb., nařízení vlády č. 365/2013 Sb., nařízení vlády č. 155/2016 Sb. a nařízení vlády č. 178/2017 Sb., se mění takto:

1

V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti Pekařství, cukrářství ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slova , dále provádět úpravu cukrářských a pekařských výrobků, zmrzlin a zmražených krémů a specialit a prodej kávy, čaje a nealkoholických nápojů nahrazují slovy a dopékat zmrazené polotovary pekařských výrobků. Rovněž lze upravovat cukrářské a pekařské výrobky, zmrzliny, zmražené krémy a speciality, prodávat kávu, čaje a nealkoholické nápoje.

2

V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti Opravy silničních vozidel ve sloupci Obsahová náplň živnosti se za slovo elektrických vkládají slova a elektronických a slovo (LPG) se zrušuje.

3

V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se za živnost Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence vkládá nová živnost, která zní:

Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí

a text ve sloupci Obsahová náplň živnosti zní:

Činnosti spočívající v komunikaci s klientem a příslušnými institucemi, v ověřování informací podaných klientem tak, aby pojistná událost byla vyřízena v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a právními předpisy. Posuzování možnosti uplatnění nároku na pojistné plnění a provádění výpočtu jeho výše.

4

V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se živnost Zpracování návrhu katalogizačních dat zrušuje.

5

V příloze č. 2 v části OBSAH Živnosti vázané se za živnost Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence vkládá nová živnost, která zní:

Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí

6

V příloze č. 2 v části OBSAH Živnosti vázané se živnost Zpracování návrhu katalogizačních dat zrušuje.

7

V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných u živnosti Provozování cestovní kanceláře ve sloupci Živnost text zní:

Provozování cestovní kanceláře ‑ pořádání zájezdů ‑ zprostředkování spojených cestovních služeb a text ve sloupci Obsahová náplň živnosti zní:

Sestavování souborů alespoň dvou různých služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu tak, aby vytvořily zájezd, nabízení a prodej zájezdů a zprostředkování spojených cestovních služeb podle zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

V rámci živnosti lze rovněž organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři a zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář. Dále lze nabízet, prodávat a zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo kombinace jednotlivých služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ani spojenými cestovními službami nebo na které se zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu nevztahuje. Rovněž lze prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

8

V příloze č. 3 v části OBSAH Živnosti koncesované se živnost Provozování cestovní kanceláře nahrazuje živností Provozování cestovní kanceláře ‑ pořádání zájezdů ‑ zprostředkování spojených cestovních služeb.

9

V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 7 Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků text ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti zní:

Výroba potravinářských výrobků zpracováním rostlinných a živočišných surovin a doplňků stravy, přídatných a pomocných látek na potraviny určené k lidské výživě, zejména zpracování drůbeže, králíků, zvěřiny, ryb, vodních živočichů, vajec, medu, ovoce, skořápkových plodů, zeleniny, včetně výroby ovocných a zeleninových šťáv a nápojových koncentrátů, zpracování brambor a hub, výroba jedlých tuků a olejů, cukru a přírodních sladidel, kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem, cukrovinek, čokolády a čokoládových bonbónů, úprava rýže a luštěnin, kávy, čaje, koření, výroba doplňků stravy, přídatných a pomocných látek, barviv a aromat, potravin určených pro zvláštní výživu (dětská a kojenecká výživa, obilné příkrmy a potraviny pro malé děti, bezlepkové potraviny, náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové, redukční, nízkoproteinové diety, potraviny pro zvláštní lékařské účely a podobně), kvasného octa a droždí, těstovin, müsli a směsí obilovin, konzervovaných a dehydratovaných výrobků. Výroba nealkoholických nápojů, stáčení a úprava balených vod a výroba dalších nápojů. Výroba vína, ovocných a ostatních vín, cidru, perry, medoviny a dezertní medoviny. Výroba škrobu, potravin na bázi škrobu a dalších škrobárenských výrobků, zejména dextrinových a škrobových lepidel, hydrolyzovaných a modifikovaných škrobů pro impregnační, ztužovací a jiné nepotravinářské účely. Výroba pokrmů bez možnosti přímé konzumace v hostinské provozovně. Dopečení zmrazených pekařských polotovarů.

Obsahem činnosti není zpracování masa velkých a malých jatečných zvířat, kromě drůbeže, králíků a zvěřiny, zpracování masa na polotovary a masné výrobky, zpracování zrnin na mouku a další mlýnské výrobky, zpracování mléka a výroba mléčných výrobků, výroba pekařských a cukrářských výrobků, zmrzliny, piva, kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů.

10

V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností obor činnosti 17 zní:

17

Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

11

V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 60 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se za větu první vkládá věta Zpracování návrhu katalogizačních dat., za slova společenského vystupování, se vkládají slova komunikačních dovedností, a slova , logopedie s výjimkou klinické logopedie se zrušují.

12

V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 65 Testování, měření, analýzy a kontroly ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se na konci prvního odstavce doplňuje věta Měření emisí motorových vozidel. a v druhém odstavci se slova měření emisí motorových vozidel, zrušují.

13

V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 71 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se věta první nahrazuje větami Nabízení, prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ani spojenými cestovními službami nebo na které se zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu nevztahuje. Organizování kombinací služeb cestovního ruchu, jejich nabízení a prodej cestovní kanceláři; zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář., za slovo ubytování, se vkládají slova nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla,, za slovo stravování se vkládají slova , s výjimkou stravování, které je poskytováno jako součást ubytování, slova zprostředkování víz, se zrušují, slova dalších sportovních potřeb se nahrazují slovy dalšího sportovního vybavení a za slovo jednáním se vkládají slova , pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej skipasů.

14

V příloze č. 4 v části OBSAH Obory činnosti živnosti volné se obor činnosti Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků nahrazuje oborem činnosti Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

MENU