130/2019 Sb.Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

Částka: 056 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. května 2019 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 23. května 2019 Nabývá účinnosti: 1. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU