129/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb.

Částka: 055 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. května 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 17. května 2019 Nabývá účinnosti: 1. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
129

VYHLÁŠKA
ze dne 17. května 2019,
kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb.        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 14 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 138/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb.:

Čl. I

        Příloha č. 1 k vyhlášce č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb., se mění takto:


        1.  Řádek 226 zní:

"226. ZRUŠENO".        2.  Řádek 246 zní:

"246. ZRUŠENO".        3.  Řádek 267 zní:

"267. ZRUŠENO".        4.  Řádky 278 až 281 znějí:

"278. ZRUŠENO

279. ZRUŠENO

280. ZRUŠENO

281. ZRUŠENO".        5.  V řádku 316 se za slovo „révy“ vkládají slova „ekvilibrační metodou“ a číslo „4 870“ se nahrazuje číslem „2 910“.


        6.  V řádku 322 se číslo „11 020“ nahrazuje číslem „2 910“.


        7.  Řádek 327 zní:

"327. ZRUŠENO".        8.  V řádku 363 se slova „objemu nebo hmotnosti spotřebitelského balení“ nahrazují slovy „hmotnosti obsahu spotřebitelského balení, obsahu pevných a tekutých částí, hmotnostního podílu složek, odkapaného podílu, náplně výrobku, objemu obsahu spotřebitelského balení nebo počtu tablet ve spotřebitelském balení“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU